Návod na obsluhu AV techniky v místnosti C2-136 (posluchárna, Dejvice)

Popis problému (otázka, symptom...)

Řešení

NÁVOD NA POUŽITÍ AV TECHNIKY V UČEBNĚ 136

NOTEBOOK

1) Zapněte projektor tlačítkem „ON“ na ovládacím panelu. Zvolte signál „EXT“
2) Připojte VGA kabel do notebooku. V přípojném místě je i zásuvka 230V a LAN.
3) Pokud se obraz neobjevil, nastavte na notebooku "Duplikovat obraz" - Win+P
4) Po skončení přednášky vypněte projektor tlačítkem „OFF“ !

VIZUALIZÉR
1) Na vizualizéru podržte tlačítko ZAPNOUT 2sec / VYPNOUT 3sec!
2) Zapněte projektor tlačítkem „ON“ na ovládacím panelu a zvolte signál „VIZ“.
3) Po skončení přednášky vypněte vizualizér!


!!! HELPDESK   pro technickou podporu volejte linku +420-22435-9989 nebo HOTLINE – 9947 nebo helpdesk@fs.cvut.cz - podpora, závady, připomínky.

FAQ#312   AV     C2-136   19.10.2016 (12:10)  Tomáš Vávra  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ