Rozšířená výuka v TZSI

Popis problému (otázka, symptom...)

Co obnáší rozšířená výuka Teoretického základu strojního inženýrství?

Řešení

Úspěšní uchazeči, kteří se zúčastní a uspějí u tzv. dobrovolného výběrového testu z matematiky, mohou být následně zařazeni do tzv. výběrové skupiny.  U těchto skupin (bývají dvě) je výuka náročnější a obsažnější, studenti se mohou účastnit řešení výzkumných projektů. Uchazeč se k výběrovému testu hlásí při vyplnění přihlášky ke studiu. Pokud u testu neuspěje, nic to pro něj neznamená. Veškeré potřebné  informace také najdete v Bílé knize.

FAQ#317   Bakalářské studium     Teoretický základ strojního inženýrství,Strojírenství,rozšířená,výuka   18.7.2023 (11:07)  Eva Rázková  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ