Možnost přestupu

Tento článek neplatí od 19.10.2017.

Popis problému (otázka, symptom...)

Je možný přestup ze studijního programu TZSI na studijní program Strojírenství?

Řešení

Ano, takový přestup možný je, v opačném případě, tedy při přestupu z programu Strojírensví do programu TZSI také,ale až po úspěšném splnění předmětů u 1.ročníků viz Studijní a zkouškový řád . Předměty si můžete kdykoliv během první poloviny semestru nechat bezplatně zapsat na Oddělení studijním u své referentky jako volitelné a následně je zkusit splnit.

FAQ#318   Bakalářské studium     Možnost,přestup,Teoretický základ strojního inženýrsví,Strojírenství   19.10.2016 (10:10)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ