Doručení maturitního vysvědčení

Popis problému (otázka, symptom...)

Maturuji  v květnu. Stačí poslat kopii maturitního vysvědčení poštou nebo ji musím doručit osobně? Pokud bych neodmaturoval a maturitní zkoušku bych složil v náhradním termínu, je možné znovu podat přihlášku v témže roce?

 

Řešení

Uchazeč, který bude skládat maturitní zkoušku v prvním předepsaném termínu, musí úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení dodat na Oddělení studijní ČVUT v Praze, Fakulty strojní bezodkladně po vykonání maturitní zkoušky, nejpozději však do konce ověřování splnění podmínek pro přijetí ke studiu, tj. do 30. června daného roku. Přesné informace najde v Podmínkách pro přijetí. Pokud bude vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení (Výnos děkana bývá uveden na webových stránkách Fakulty strojní i na Facebooku Strojarna.cz, zpravidla polovina června), může si podat znovu přihlášku, obvykle to bývá v polovině měsíce září.

FAQ#319   Zájemce o studium     doručení,maturitní,vysvědčení,termín,neúspěšný,dodatečné,přihlášení,maturita   18.7.2023 (11:07)  Eva Rázková  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ