Přístup na Wifi pro externí osoby a firmy

Popis problému (otázka, symptom...)

Jak získá přístup do wifi externí osoba nebo host, která není studentem/zaměstnancem ČVUT?

Řešení

pro hosty: Přístup pro hosty je možné vyžádat u správce subsítě útvaru (jejich seznam naleznete na webových stránkách). Ten má vygenerované platné aktuální přihlašovací údaje.

pro správce subsítě: Pokud jste správce subsítě a nemáte k dispozici hostovské údaje, můžete si je vyžádat na CPS (zadáním do helpdesku).

pro velké akce (konference, workshopy...): Pro velký počet hostů, externí akci, akademickou akci zřizujeme zažádáním prostřednictvím helpdesku síť nebo vyhrazené přihlašovací údaje.

Údaje jsou pro vyhrazenou síť (nikoli eduroam) a periodicky se mění. 

FAQ#321   Počítačová síť     wifi,host,externí   17.7.2023 (10:07)  Jiří Šolc  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ