2. kolo přijímacího řízení

Popis problému (otázka, symptom...)

Bude na fakultě strojní vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení pro bakalářské progamy?

Řešení

Záleží na tom, kolik se na fakultu po vyhodnocení přijímaček bude zapisovat studentů. Pak záleží na tom,  zda proděkan pro studijní záležitosti doporučí děkanovi druhé kolo. Může tedy být vyhlášeno (zpravidla v půlce prázdnin), ale taky být vyhlášeno nemusí. Sledujte informace na web. stránkách FS, kde bude případně 2. kolo přijímacího řízení vypsáno, informace budou i na FB strojarna.cz

FAQ#327   Bakalářské studium     druhé,kolo,přijímací,řízení,bakalářský,program,vyhlášení   04.12.2017 (11:12)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ