Spuštění programu MATLAB na výpočetních serverech

Popis problému (otázka, symptom...)

Jak spustit program MATLAB na výpočetních serverech

Řešení

Příkaz

  matlab

vypíše seznam dostupných verzí Matlabu na daném výpočetním serveru a jak spustit jednotlivé varianty, například

  Versions available on this computer:

    2011b  2019b

  Replace NNN in the following commands by corresponding version number

    matlabNNN -  bez grafickeho prostredi
    matlabNNNj -  vcetne grafickeho prostredi

Příkazy s "j" na konci, například matlab2011bj, spouštějí grafickou verzi prostředí Matlabu.

Spuštění výpočtů v Matlabu na pozadí

Pustit výpočet na pozadí a odhlásit se lze například následujícím způsobem.

Nejprve si musíte vytvořit soubor s příkazy Matlabu, které byste normálně zadávali z příkazové řádky, např. když si vytvoříme soubor a.m s následujícím obsahem

  p = 1
  q = 5*p

tak potom lze spustění provést pro uživatele s Bourne shellem takto

  nohup matlab2011b -nojvm -nodesktop -nodisplay -nosplash < a.m > a.out 2>&1 &

Uživatelé s C-shellem a jeho variantami pak musí použít trochu odlišnou syntaxi

  matlab2011b -nojvm -nodesktop -nodisplay -nosplash < a.m >& a.out &

Po takto spuštěném Matlabu by mělo jít se bez problému odhlásit a po opětovném přihlášení a doběhnutí výpočtu by měly být výpisy z Matlabu (které se normálně vypisují na obrazovku) v souboru a.out. To samozřejmě za předpokladu, že nedošlo k nějaké nepředvídatelné chybě ve skriptu a.m, kdy by pak mohl proces Matlabu zůstat běžet dále a výpočet nebude dokončen (to si můžete ověřit příkazem pro výpis procesů ps).

FAQ#331   Výpočetní servery     Matlab, výpočetní servery   21.9.2023 (14:09)  Zuzana Kroupová  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ