Spuštění programu MATLAB na výpočetních serverech

Tento článek neplatí od 17.5.2017.

Popis problému (otázka, symptom...)

Jak spustit program MATLAB na výpočetních serverech

Řešení

Příkaz

  matlab

vypíše seznam dostupných verzí Matlabu na daném výpočetním serveru a jak spustit jednotlivé varianty, například

  matlab2013   - Matlab 2013a      - bez grafickeho prostredi
  matlab2013c  - Classroom Licence - bez grafickeho prostredi, bez toolboxu
  matlab2013j  - Matlab 2013a      - vcetne grafickeho prostredi
  matlab2013jc - Classroom Licence - vcetne grafickeho prostredi, bez toolboxu

  matlab2011   - Matlab 2011b      - bez grafickeho prostredi
  matlab2011c  - Classroom Licence - bez grafickeho prostredi, bez toolboxu
  matlab2011j  - Matlab 2011b      - vcetne grafickeho prostredi
  matlab2011jc - Classroom Licence - vcetne grafickeho prostredi, bez toolboxu

Příkazy s "c" na konci, například matlab2011c, spouštějí Classroom verzi Matlabu určenou striktně jen pro výuku. Součástí Classroom verze Matlabu je momentálně 50 licencí základního modulu MATLAB, 25 x SIMULINK, 10 x Optimization & Statistics Toolbox.

Spuštění výpočtů v Matlabu na pozadí

Pustit výpočet na pozadí a odhlásit se lze například následujícím způsobem.

Nejprve si musíte vytvořit soubor s příkazy Matlabu, které byste normálně zadávali z příkazové řádky, např. když si vytvoříme soubor a.m s následujícím obsahem

  p = 1
  q = 5*p

tak potom lze spustění provést pro uživatele s Bourne shellem takto

  nohup matlab2011 -nojvm -nodisplay < a.m > a.out 2>&1 &

Uživatelé s C-shellem a jeho variantami pak musí použít trochu odlišnou syntaxi

  matlab2011 -nojvm -nodisplay < a.m >& a.out &

Po takto spuštěném Matlabu by mělo jít se bez problému odhlásit a po opětovném přihlášení a doběhnutí výpočtu by měly být výpisy z Matlabu (které se normálně vypisují na obrazovku) v souboru a.out. To samozřejmě za předpokladu, že nedošlo k nějaké nepředvídatelné chybě ve skriptu a.m, kdy by pak mohl proces Matlabu zůstat běžet dále a výpočet nebude dokončen (to si můžete ověřit příkazem pro výpis procesů ps).

FAQ#331   Výpočetní servery     Matlab, výpočetní servery   17.5.2016 (15:05)  Karel Petera  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ