Spuštění programu FLUENT na pozadí

Popis problému (otázka, symptom...)

Jak spustit výpočet v programu Fluent na pozadí

Řešení

Před spuštěním je potřeba vytvořit journal/soubor s příkazy, které se provedou v rámci daného spuštení programu Fluent, například

  rcd uloha1
  solve
  iter 200
  wcd uloha200
  quit
  exit
  y

Pak lze použít něco jako následující příkaz:

  nohup fluent150t 2ddp -g -i inputfile > outputfile 2>&1 &

kde inputfile představuje název journal souboru (viz výše). Soubor outputfile pak bude obsahovat výstupy, které by se jinak zobrazovali na obrazovce (nebude však obsahovat příkazy ze souboru inputfile). Příkaz fluent150t ve výše uvedeném příkladu spouští Teaching variantu programu Fluent verze 15.0. Seznam dostupných verzí Fluentu na daném výpočetním serveru získáte příkazem

  fluent

jehož výsledkem může být něco jako

  fluent160w / fluent160wr  - ANSYS Fluent 16.0 Workbench, Teaching / Research
  fluent160t / fluent160r   - ANSYS Fluent 16.0, Teaching / Research
  ...
  fluent150w / fluent150wr  - ANSYS Fluent 15.0 Workbench, Teaching / Research
  fluent150t / fluent150r   - ANSYS Fluent 15.0, Teaching / Research 
  ...
 

Pokud chcete u běžícího procesu Fluent vynutit jeho ukončení a zároveň i uložení aktuálních dat, lze to provést pomocí příkazu

  touch /tmp/exit-fluent

Fluent by měl tento soubor nadetekovat, smazat jej, uložit aktuální data a ukončit se. Někdy to může chvíli trvat, zejména pokud se jedná o veliké úlohy. Pokud chcete jen vyvolat uložení aktuálních dat, ale neukončovat Fluent, můžete použít příkaz

 touch /tmp/check-fluent

 

FAQ#332   Výpočetní servery     Fluent, výpočetní servery   29.9.2023 (10:09)  Jiří Vyhnánek  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ