Fakultní / rektorátní licenční server ANSYSu (FLUENTu)

Tento článek neplatí od 14.6.2018.

Popis problému (otázka, symptom...)

Jak používat licence ANSYSu z fakulního nebo rektorátního licenčního serveru

Řešení

Pokud chcete ovlivnit pořadí, v jakém jsou požadovány licence jednotlivých součástí ANSYSu na výpočetních serverech, můžete spustit program

  anslic

kde pak vyberete položku Set License Preferences for User ...

V dalším dialogovém okně vyberete konkrétní verzi ANSYSu, pro kterou to chcete nastavit

A pak již můžete v následujícím okně měnit pořadí dostupných licencí a případně některé z nich zcela zablokovat nastavením 0 místo 1 u příslušného řádku. V instalaci ANSYSu na výpočetních serverech jsou nastaveny dva licenční servery, jeden je na strojní fakultě a licencuje produkty ANSYS CFD (v názvu licence je na konci CFD), ostatní licence jsou na rektorátním licenčním serveru. Podle toho, které z licencí chcete používat, si můžete upravit i příslušné preference.

Pokud tedy například chcete používat Research verzi Fluentu, která nemá omezení na počet elementů (512 tisíc), musíte si ve výše uvedeném dialogovém okně změnit pořadí a přesunout položku ANSYS Academic Teaching CFD až za položku ANSYS Academic Research CFD. A nebo můžete používat připravené skripty pro spuštění příslušného programu (například Fluentu) s písmenem "r" na konci názvu. Například

  fluent150r

To by mělo automaticky nastavit pořadí v License Preferences tak, aby byla nejdříve ve výše uvedeném seznamu Research varianta, a za ní pak Teaching.

 

FAQ#333   Výpočetní servery     ANSYS License Preference   14.6.2017 (10:06)  Karel Petera  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ