Poplatky za studium - překročený limit

Popis problému (otázka, symptom...)

V minulosti jsem studoval bakalářský program na jiných školách dohromady 5,5 let bez úspěšného zakončení (neúspěch u SZZ). Zajímá mne tedy, v jaké výši by mi byl účtován poplatek za studium za každý započatý semestr. Měl bych zájem o kombinovanou formu studia bakalářský program "Teoretický základ strojního inženýrství".

Řešení

Poplatky za delší dobu studia se dle statutu ČVUT na každý ak. rok mění v závislosti na vyhlášení MŠMT. Částka se také liší podle studijního programu dle jeho koeficientu náročnosti. Např. pro rok 22/23 jde u programu TZSI o částku 26 900,- Kč za každých započatých 6 měsíců (nikoliv semestr).
Důležité upozornění - sčítají se  všechny kalendářní dny, kdy byl/a student/ka zapsán/a ve studiu.
 

FAQ#335   Bakalářské studium     neúspěšné,studium,překročený, limit,poplatek,semestr   18.7.2023 (11:07)  Eva Rázková  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ