Poplatky za studium - překročený limit

Popis problému (otázka, symptom...)

V minulosti jsem studoval bakalářský program na jiných školách dohromady 5,5 let bez úspěšného zakončení (neúspěch u SZZ). Zajímá mne tedy, v jaké výši by mi byl účtován poplatek za studium za každý započatý semestr. Měl bych zájem o kombinovanou formu studia bakalářský program "Teoretický základ strojního inženýrství".

Řešení

Poplatky za delší dobu studia se příkazem rektora na každý ak. rok mění. Částka se také liší podle studijního programu dle jeho koeficientu náročnosti. Např. pro rok 16/17 jde u programu TZSI o částku 24 400,- Kč za každý započatý semestr.
Důležité upozornění - sčítají se kalendářní dny studia, nezapočítavají se tedy jen dny semestru!

 

FAQ#335   Bakalářské studium     neúspěšné,studium,překročený, limit,poplatek,semestr   04.12.2017 (13:12)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ