Poplatky za studium - překročený limit

Popis problému (otázka, symptom...)

V minulosti jsem studoval bakalářský program na jiných školách dohromady 5,5 let bez úspěšného zakončení (neúspěch u SZZ). Zajímá mne tedy, v jaké výši by mi byl účtován poplatek za studium za každý započatý semestr. Měl bych zájem o kombinovanou formu studia bakalářský program "Teoretický základ strojního inženýrství".

Řešení

Poplatky za delší dobu studia se dle statutu ČVUT na každý ak. rok mění v závislosti na vyhlášení MŠMT. Částka se také liší podle studijního programu dle jeho koeficientu náročnosti. Např. pro rok 18/19 jde u programu TZSI o částku 26 500,- Kč za každých započatých 6 měsíců (nikoliv semestr).
Důležité upozornění - sčítají se  všechny kalendářní dny, kdy byl/a student/ka zapsán/a ve studiu.
 

FAQ#335   Bakalářské studium     neúspěšné,studium,překročený, limit,poplatek,semestr   13.3.2019 (12:03)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ