Změna oboru v rámci studijního programu před nástupem do magisterského studia

Popis problému (otázka, symptom...)

Budu nastupovat do magisterského studia a mám zájem o změnu oboru, kdy mohu o změnu požádat?

Řešení

O změnu oboru v rámci jednoho studijního programu  můžete požádat před začátkem semestru nejlépe však při zápisu do dalšího akademického roku, dostavit se můžete samozřejmě i dříve. Obraťte se prosím na Oddělení studijní na svou studijní referentku, u té budete podávat žádost, kterou následně musí schválit proděkan Doc. Ing. Jan Řezníček, CSc. Přestup mezi studijními programy je možný pouze na začátku nového akademického roku.

FAQ#341   Magisterské studium     změna,žádost,obor,studijní,program,přestup,nástup,magisterské,studium   13.3.2019 (12:03)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ