VIP skupina

Tento článek je označen jako neplatný!

Popis problému (otázka, symptom...)

Co je to VIP skupina?

Řešení

Do VIP skupiny se mohou při podání přihlášky hlásit všichni uchazeči a uchazečky, kteří si podali přihlášku na bakalářský program Teoretický základ strojního inženýrství a maturují nebo maturovali z matematiky nebo fyziky.

Skupiny jsou maximálně dvě (cca 50 studentů a studentek) a výběr se provádí na základě výsledků volitelného maturitního didaktického testu Matematika+ (plus) a nebo na základě výběrového testu z matematiky konaného v termínu přijímacích zkoušek na FS ČVUT v Praze.

Pro studenty je sestaven individuální rozvrh, který jim umožňuje zapojit se do práce na projektech již od prvního ročníku. Ani v dalších ročnících se studentky a studenti nemusí zabývat tvorbou individuálního rozvrhu, protože vždy je pro ně rezervováno místo v rozvrhu VIP skupin. Výuku v těchto skupinách zajišťují nejzkušenější vyučující z jednotlivých ústavů.

Nejlepší ze studentek a studentů z VIP skupin odměňuje ihned po zimním semestru pan děkan mimořádným účelovým (motivačním) stipendiem.

FAQ#349   Bakalářské studium     VIP skupina,studium,1. ročník,TZSI,přijímací zkouška,Matematika+,VIP   26.6.2023 (08:06)  Josef Zima  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ