nárok na ubytovací stipendium - cizinci

Tento článek neplatí od 13.3.2020.

Popis problému (otázka, symptom...)

Mohu jako cizinec získat ubytovací stipendium?

Řešení

Ano. První podmínkou je, že student cizí státní příslušnosti studuje v češtině. Druhou podmínkou je, že jde o jeho první studium na VŠ, pak má nárok získat ubytovací stipendium.  Nárok zjistí ze seznamu  pí. Moravcová - sekterariát Oddělení studijního. Jestliže student nárok na US má a neuvedl bankovní spojení zůstávájí peníze na účtu ČVUT (lze je převést i dodatečně).

FAQ#350   Studium     nárok,možnost,získat,ubytovací,stipendium,cizinci   13.3.2019 (12:03)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ