nárok na ubytovací stipendium - cizinci

Popis problému (otázka, symptom...)

Mohu jako cizinec získat ubytovací stipendium?

Řešení

Ano. První podmínkou je, že student cizí státní příslušnosti studuje v češtině. Druhou podmínkou je, že jde o jeho první studium na VŠ, pak má nárok získat ubytovací stipendium.  Nárok zjistí ze seznamu  Oddělení studijního. Jestliže student nárok na US má a neuvedl bankovní spojení zůstávájí peníze na účtu ČVUT (lze je převést i dodatečně).

FAQ#350   Bakalářské studium     nárok,možnost,získat,ubytovací,stipendium,cizinci   18.7.2023 (11:07)  Eva Rázková  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ