možnosti kombinovaného studia

Popis problému (otázka, symptom...)

Jaké jsou možnosti kombinovaného studia na Fakultě strojní?

Studijní plány pro daný akademický rok jsou součástí souboru tzv. Bílých knih. Jsou v nich uvedeny doporučené studijní plány pro jednotlivé ročníky a semestry všech akreditovaných studijních programů. Podrobný popis všech programů (včetně předmětů), které jsou na FS vyučovány v kombinované formě naleznete zde.

Řešení

Záznam neobsahuje řešení!
FAQ#355   Bakalářské studium     možnosti,kombinované,studium,seznam,kombinovaná forma   11.1.2017 (09:01)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ