možnosti kombinovaného studia

Tento článek neplatí od 12.6.2019.

Popis problému (otázka, symptom...)

Jaké jsou možnosti kombinovaného studia na Fakultě strojní?

Studijní plány pro daný akademický rok jsou součástí souboru tzv. Bílých knih. Jsou v nich uvedeny doporučené studijní plány pro jednotlivé ročníky a semestry všech akreditovaných studijních programů. Podrobný popis všech programů (včetně předmětů), které jsou na FS vyučovány v kombinované formě naleznete zde.

Řešení

Záznam neobsahuje řešení!
FAQ#355   Bakalářské studium     možnosti,kombinované,studium,seznam,kombinovaná forma   12.6.2018 (09:06)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ