možnosti kombinovaného studia

Popis problému (otázka, symptom...)

Jaké jsou možnosti kombinovaného studia na Fakultě strojní?

Studijní plány pro daný akademický rok jsou součástí souboru tzv. Bílých knih. Jsou v nich uvedeny doporučené studijní plány pro jednotlivé ročníky a semestry všech akreditovaných studijních programů. Podrobný popis všech programů (včetně předmětů), které jsou na FS vyučovány v kombinované formě naleznete zde.

Řešení

Záznam neobsahuje řešení!
FAQ#355   Bakalářské studium     možnosti,kombinované,studium,seznam,kombinovaná forma   18.7.2023 (11:07)  Eva Rázková  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ