Návod na obsluhu AV techniky v místnosti KN:A-312 (posluchárna, KN)

Řešení

  1. Zapněte systém stisknutím zeleného tlačítka a vyčkejte 20 vteřin. Vizualizér se zapíná manuálně.

     
  2. V kartě "projekce" na spodní liště vyberte projektor a zdroj videosignálu

     
  3. Zapněte projektor

     
  4. Karta pro volbu videosignálu - PC katedra, vizualizér, přípojné místo, notebook, vga a HDMI, kamery

Čtečka čipu je v pravé části pod katedrou - sejmutím aktivujete myš s klávesnicí a otevřete levá dvířka, kde je mikrofon a prezentér.
Monitor zapnete stiskem tlačítka vyp/zap. na monitoru. V případě potíží se obraťte na helpdesk.
 

FAQ#36   AV     A-312   26.6.2023 (12:06)  Tomáš Vávra  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ