Návod na obsluhu AV techniky v místnosti KN:A-213, A-214, A-215, A-221, A-311, A-313, A-320 (posluchárny, KN)

Řešení

Monitor zapnete stiskem tlačítka zap/vyp, na dotykovém panelu pak zvolíte funkce:

Čtečka čipu je v pravé části pod katedrou - sejmutím aktivujete myš s klávesnicí a otevřete levá dvířka, kde je mikrofon a prezentér.
Monitor zapnete stiskem tlačítka vyp/zap. na monitoru.

!!! HELPDESK pro technickou podporu volejte linku +420-22435-9989 nebo HOTLINE – 9947 nebo helpdesk@fs.cvut.cz - podpora, závady, připomínky.

FAQ#37   AV     A-213,A-214,A-215,A-221,A-311,A-313,A-320   26.6.2023 (12:06)  Tomáš Vávra  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ