Návod na obsluhu AV techniky v místnosti KN:A-209, A-210, A-309, A-310 (posluchárny, KN)

Řešení

NÁVOD NA POUŽITÍ AV TECHNIKY V UČEBNĚ 209;210;309;310

!!! ČTEČKA ČIPŮ JE UMÍSTĚNA V PRAVÉ ČÁSTI POD KATEDROU – SEJMUTÍM AKTIVUJETE MYŠ, KLÁVESNICI. MONITOR ZAPNĚTE STISKEM TLAČÍTKA ZAP/VYP. PREZENTÉR NAJDETE V KATEDŘE VEDLE PC !!!

ON – ZAPNE DATAPROJEKTOR
OFF – VYPNE DATAPROJEKTOR
VGA – ZVOLÍ VIDEOSIGNÁL VGA Z NOTEBOOKU
HDMI – ZVOLÍ VIDEOSIGNÁL HDMI Z NOTEBOOKU
PC – ZVOLÍ VIDEOSIGNÁL Z PC V KATEDŘE
ROLETY – NAHORU / STOP / DOLŮ

!!! PO UKONČENÍ VÝUKY VŽDY VYPNĚTE PROJEKCI !!!

V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ VOLEJTE LINKU +420-22435-9989 NEBO 9947 NEBO PIŠTĚ NA helpdesk@fs.cvut.cz
 

FAQ#38   AV     A-209,A-210,A-309,A-310   26.6.2023 (12:06)  Tomáš Vávra  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ