Realizace nového přípojeného místa (zásuvky)

Popis problému (otázka, symptom...)

Jak mám zařídit novou zásuvku počítačové sítě?

Řešení

Realizaci nových přípojných míst (zásuvek) a pokrytí Wifi signálem provádí CPS. Pokud si přejete zavést počítačovou síť do míst, kde není zadejte požadavek prostřednictvím helpdesku s popisem místa a upřesněním času, kdy je třeba mít zásuvky realizované.. Pracovníci CPS vás budou kontaktovat. Samotná realizace se provádí několikrát ročně podle celkového počtu požadavků na instalace v budovách.

FAQ#40   Počítačová síť   03.7.2023 (11:07)  Jiří Šolc  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ