Znalecký posudek / Odborný posudek

Popis problému (otázka, symptom...)

Kdo zajistí znalce pro vypracování odborného posudku / znaleckého posudku?

Řešení

Znalecký ústav České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní má na vlastní žádost z kapacitních důvodů Ministerstvem spravedlnosti pozastavené oprávnění vykonávat znaleckou činnost do 31. 12. 2023.

Ostatní typy posudků (které nejsou znaleckými posudky) – např. odborný posudek, odborný oponentní posudek, odborné vyjádření – mohou  podávat jednotlivé ústavy fakulty, případně jednotliví pracovníci fakulty jako odborníci v příslušném oboru.

Kontakty: Jednotlivé ústavy

FAQ#402   Projekty a VaV     odborný,posudek,vypracování,znalec,oponentní, znalecký   24.5.2024 (10:05)  Renáta Zimová Bauerová  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ