Znalecký posudek / Odborný posudek

Popis problému (otázka, symptom...)

Kdo zajistí znalce pro vypracování odborného posudku / znaleckého posudku?

Řešení

Znalecký posudek podává fakulta jako znalecký ústav, zapsaný ve druhém oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost Ministerstva spravedlnosti.

Zpracovatele znaleckého posudku nominuje (po projednání s vedoucími relevantních pracovišť) proděkan prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. a pověřuje děkan prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.; administrativní podporu vyhotovení posudku zajišťuje oddělení pro vědu a výzkum (ing. Haninger, Milena Procházková).

Kontakty: znaleckyustav@fs.cvut.cz

Ostatní typy posudků (které nejsou znaleckými posudky) – např. odborný posudek, odborný oponentní posudek, odborné vyjádření – mohou  podávat jednotlivé ústavy fakulty, případně jednotliví pracovníci fakulty jako odborníci v příslušném oboru.

Kontakty: Jednotlivé ústavy

FAQ#402   Projekty a VaV     odborný,posudek,vypracování,znalec,oponentní, znalecký   30.1.2019 (16:01)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ