Platnost licence antivirového softwaru ESET brzy vyprší, co mám dělat ?

Řešení

Antivirový program začne několik dní dopředu oznamovat, že vyprší licence.

V tuto chvíli můžete zprávu ignorovat. Vaše zařízení je stále chráněno a čeká se na zakoupení/aktivování nové ČVUT licence.

Jakmile bude licence zakoupena, bude dostupná uživatelům - licence je dostupná v DUPS v sekci licence.

https://helpdesk.fs.cvut.cz/faq/FS447

FAQ#410   IT     eset, licence, antivirus, platnost, security,   28.6.2023 (14:06)  Jiří Šolc  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ