Webové stránky akce, projektu, ústavu apod.

Popis problému (otázka, symptom...)

Jak je možné si založit www stránky pro akci, útvar, projekt...

Řešení

Následující článek se netýká osobních webových stránek, ty si uživatelé zakládají sami na serveru FSH, viz https://helpdesk.fs.cvut.cz/faq/464

Webové stránky pro akci, konferenci, projekt, útvar apod je možné provozovat v rámci FS. Postup je takový, že na helpdesk FS zašle odpovědný zaměstnanec:

 1. na co budou webové stránky sloužit - t.j. akce, konferecne, stránky útvaru apod.
 2. kde budou stránky fyzicky umístěné, možnosti jsou následující
  a) v rámci webových stránek (ve struktuře) fakulty, tedy ve webu www.fs.cvut.cz
  b) v rámci webhostingového serveru CPS (nabízíme php, MySQL a po dohodě i jiné)
  c) na serveru ústavu/útvaru - zašlete IP adresu serveru
 3. na jaké doméně budou provozovány
  a) na FS zakládáme XXX.fs.cvut.cz, www.XXX.fs.cvut.cz, kde XXX navrhujete vy
  b) je možné získat doménu XXX.cvut.cz, www.XXX.cvut.cz, ale podmínka je záležitost s celoškolským dopadem a schválení podléha prorektorovi ČVUT pro IT
  c) dále možné zaregistrovat si svoji doménu .cz, .com apod, založení zprostředkuje technicky CPS, doménu platíte vy dle ceníku https://www.forpsi.com/domain/pricelist/

V případě varianty 2b zašlete také

Přístup na webhostingový server je popsán https://helpdesk.fs.cvut.cz/faq/FS334

FAQ#463   WEB     webhosting,www,stránky,web,hosting   24.6.2023 (13:06)  Jiří Šolc  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ