Používání elektronického podpisu v emailu

Popis problému (otázka, symptom...)

Jak je možné používat elektronický podpis a šifrování v emailu

Řešení

Níže je postup jak podepisovat elektronicky svoje emaily a jak ověřit důvěryhodnost zaslaných podepsaných emailů.
Nastavení je dobře popsáno, ale ke poměrně rozsáhlé, v případě potřeby můžete požádat o pomoc na heldesku FS.

Pro podepisování je nutné získat osobní certifikát (pozor, nejedná se o certifikáty v Aedo, na podepisování dovolených apod)

FAQ FS#428 - Vydání osobního certifikátu pro elektronický podpis a šifrování

Dále je třeba nastavit si správně poštovního klienta (doporučujeme Thunderbird)

FAQ FS#429 - Nastavení Thunderbird pro elektronický podpis/šifrování - 1.část
FAQ FS#430 - Nastavení Thunderbird pro elektronický podpis/šifrování - 2.část
FAQ FS#431 - Nastavení Outlook pro elektronický podpis/šifrování

Následně můžete velmi jednoduše své emaily podepsat (tedy zdůvěryhodnit), nebo zašifrovat (zabezpečit proti čtení) pro příjemce.

FAQ FS#432 - Nastavení Thunderbird pro elektronický podpis/šifrování - 2.část
FAQ FS#433 - Nastavení Outlook pro elektronický podpis/šifrování

Více o elektronickém podpisu a kryptografii v rozsáhlém článku na Wikipedii
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronick%C3%BD_podpis

FAQ#434   EMAIL     mail,podpis,certifikát,šifrování   23.6.2023 (13:06)  Jiří Šolc  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ