kategorie jméno
EMAIL FS#21 Nastavení mazání SPAM emailů (Horde - webmail)
EMAIL FS#20 Nastavení filtru dovolená pro zasílání odpovědi v době nepřítomnosti (Horde)
EMAIL FS#342 Nastavení přeposílání emailu
EMAIL FS#433 Používání elektronického podpisu v emailu - Outlook
EMAIL FS#432 Používání elektronického podpisu v emailu - Thunderbird
EMAIL FS#431 Nastavení Outlook pro elektronický podpis/šifrování
EMAIL FS#429 Nastavení Thunderbird pro elektronický podpis/šifrování - 1.část
EMAIL FS#430 Nastavení Thunderbird pro elektronický podpis/šifrování - 2.část
EMAIL FS#434 Používání elektronického podpisu v emailu
EMAIL FS#424 Přesměrování emailů na doméně @cvut.cz (Exchange, provozovaný VIC)
EMAIL FS#423 Nastavení Thunderbird pro příjem pošty
EMAIL FS#419 Nastavení identity v portálu my.fs.cvut.cz (horde)
EMAIL FS#417 Nastavení sdílení kalendáře s uživateli
EMAIL FS#416 Portál horde hlásí v kalendářích chybu "You used an unknown time format..."
EMAIL FS#293 Přihlášení složek IMAP k odběru
EMAIL FS#358 Volba správného zobrazení poštovního rozhraní (Horde - webmail)
EMAIL FS#366 Odstranění smazaných zpráv
EMAIL FS#409 Nastavení promázávání příloh v portálu Horde (my.fs.cvut.cz)
EMAIL FS#407 SMTP limit pro uživatele / SMTP Limits for hosts
EMAIL FS#392 HORDE zobrazuje jiný čas (-2h oproti SELČ)
EMAIL FS#278 Synchronizace Horde a Outlook
EMAIL FS#254 Plná e-mail schránka
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ