Kombinované studium

Popis problému (otázka, symptom...)

Co je kombinované studium?

Řešení

Kombinovaná forma (dříve dálková forma) studia je složena z přímé výuky a ze samostatné přípravy studentů. Kombinovaná forma studia je určena zejména pro uchazeče, kteří již mají zaměstnání a chtějí si doplnit své vzdělání. Je organizována odlišnou formou, než prezenční studium. Pravidelná soustředění se konají vždy jeden pracovní den v týdnu dle rozvrhu výuky.

FAQ#148   Bakalářské studium     kombinované,studium,dálkové,zaměstnání   13.3.2019 (13:03)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ