kategorie jméno
Bakalářské studium FS#162 Volba jazyku
Bakalářské studium FS#211 Zkouška A - zkouška B - rozdíl
Bakalářské studium FS#200 A-předměty - povinné splnění
Bakalářské studium FS#206 Nesplněná zkouška v A-verzi ve 3.ročníku
Bakalářské studium FS#199 A-předměty - počet
Bakalářské studium FS#156 Studijní plány
Bakalářské studium FS#148 Kombinované studium
Bakalářské studium FS#158 Soustředění
Bakalářské studium FS#160 Začátek výuky
Bakalářské studium FS#192 Předepsané kredity
Bakalářské studium FS#193 Rozvrh - KOS
Bakalářské studium FS#287 Ukončení studia
Bakalářské studium FS#327 2. kolo přijímacího řízení
Bakalářské studium FS#328 Podání přihlášky mimo vypsané období
Bakalářské studium FS#317 Rozšířená výuka v TZSI
Bakalářské studium FS#318 Možnost přestupu
Bakalářské studium FS#209 Systém zápisů předmětů
Bakalářské studium FS#344 Zapomenutý kód přihlášky
Bakalářské studium FS#339 uznání předmětů při přestupu na jiný studijní program
Bakalářské studium FS#336 rozpis studia
Bakalářské studium FS#335 Poplatky za studium - překročený limit
Bakalářské studium FS#204 Přestup na jiný program
Bakalářské studium FS#198 A - předměty - povinné nebo volitelné
Bakalářské studium FS#205 Zkouška v A-verzi mimo obor TZSI
Bakalářské studium FS#210 Změna rozvrhu v prvním semestru
Bakalářské studium FS#337 rezervace koleje
Bakalářské studium FS#207 Bakalářské studium - průchod
Bakalářské studium FS#194 Zkoušky za zimní semest v letním semestru
Bakalářské studium FS#191 Kredity
Bakalářské studium FS#201 Známka ze základní verze, ano-ne
Bakalářské studium FS#203 Nesplněná zkouška z A-předmětu - přestup
Bakalářské studium FS#202 Neúspěšná zkouška z předmětu v A-verzi - pokračování
Bakalářské studium FS#349 VIP skupina
Bakalářské studium FS#355 možnosti kombinovaného studia
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ