Soustředění

Popis problému (otázka, symptom...)

Ve kterém dni v týdnu se konají soustředění při kombinované formě studia?

Řešení

Každý rok se rozpis mění podle rozvrhu. Výuka v kombinovaném studiu probíhá vždy 1. pracovní den v týdnu (ne  pátek+sobota+neděle), a to od 8.00 do 16.00 s přestávkou na oběd. Jsou zde bloky přednášek z jednotlivých předmětů podle Bílé knihy https://dms.fs.cvut.cz/12922_Public/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2F12922%5FPublic%2FB%C3%ADl%C3%A1%20kniha a následují soustředění z jednotlivých předmětů (obdoba cvičení v prezenčním studiu).

FAQ#158   Bakalářské studium     kombinovaná,forma,studium,soustředění,cvičení   04.12.2017 (11:12)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ