Soustředění

Popis problému (otázka, symptom...)

Ve kterém dni v týdnu se konají soustředění při kombinované formě studia?

Řešení

Každý rok se rozpis mění podle rozvrhu. Výuka v kombinovaném studiu probíhá vždy 1 pracovní den v týdnu (ne v pátek+sobota+neděle), a to od 8.00 do 16.00 s přestávkou na oběd. Jsou zde bloky přednášek z jednotlivých předmětů podle Bílé knihy a následují soustředění z jednotlivých předmětů (obdoba cvičení v prezenčním studiu).

FAQ#158   Bakalářské studium     kombinovaná,forma,studium,soustředění,cvičení   18.7.2023 (11:07)  Eva Rázková  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ