Začátek výuky

Tento článek neplatí od 19.10.2017.

Popis problému (otázka, symptom...)

Od kolika hodin začínají přednášky u kombinované formy studia ?

Řešení

Je to podobné jako u prezenčního studia (nejčastěji od 08.00hod.), ale doporučuji pro aktuální informaci obrátit se na studijní odd.

 

 

FAQ#160   Bakalářské studium     začátek,výuky,kombinované,studium   19.10.2016 (11:10)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ