Začátek výuky

Popis problému (otázka, symptom...)

Od kolika hodin začínají přednášky u kombinované formy studia ?

Řešení

Je to podobné jako u prezenčního studia (nejčastěji od 08.00hod.), ale doporučuji pro aktuální informaci obrátit se na studijní odd., resp. prohlédnout si příslušný rozvrh výuky KS.

 

 

FAQ#160   Bakalářské studium     začátek,výuky,kombinované,studium   18.7.2023 (11:07)  Eva Rázková  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ