Studijní materiál

Popis problému (otázka, symptom...)

Kde sehnat studijní literaturu?

Řešení

Studijní literaturu si můžete zapůjčit v budově Národní technické knihovny (vedle budovy Fakulty strojní), jejíž součástí je https://www.cvut.cz/ustredni-knihovna.  Pokud jste student Fakulty strojní také na: https://studium.fs.cvut.cz/studium/

 

FAQ#168   Bakalářské studium     studijní,materiál,literatura,učebnice,knihy,skripta   18.7.2023 (11:07)  Eva Rázková  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ