Zápis předmětů

Tento článek neplatí od 18.11.2019.

Popis problému (otázka, symptom...)

Musí se v daném ročníku zapisovat všechny povinné a povinně volitelné předměty přesně podle Bílé knihy?

Řešení

Nemusíte. Budete je ale muset splnit později během dalšího studia. Bílá kniha je „doporučený“ průchod studiem a odpovídá akteditovanému studijnímu plánu daného programu/oboru. Každý má právo sestavit si svůj průchod studiem při splnění podmínek Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze.

FAQ#177   Studium     zápis,předměty,obory,povinný,volitelný,Bílá kniha   18.11.2018 (19:11)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ