Zápis předmětů

Popis problému (otázka, symptom...)

Musí se v daném ročníku zapisovat všechny povinné a povinně volitelné předměty přesně podle Bílé knihy?

Řešení

Nemusíte. Budete je ale muset splnit později během dalšího studia. Bílá kniha je „doporučený“ průchod studiem a odpovídá akteditovanému studijnímu plánu daného programu/oboru. Každý má právo sestavit si svůj průchod studiem při splnění podmínek Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze.

FAQ#177   Bakalářské studium     zápis,předměty,obory,povinný,volitelný,Bílá kniha   18.7.2023 (11:07)  Eva Rázková  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ