Předepsané kredity

Popis problému (otázka, symptom...)

Co se stane, když student do konce prvního semestru nezíská předepsaný počet kreditů?

Řešení

V takovém případě  bude studium ukončeno „pro nesplnění studijních povinností“ v souladu se zákonem 111/98 Sb. a Studijním a zkušebním řádem pro strudenty ČVUT - článek 14 - Kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu, který najdete na web. stránkách ČVUT v Praze - Vnitřní předpisy.

 

 

FAQ#192   Bakalářské studium     předepsaný,povinný,kredit,termín,počet,kredit   13.3.2019 (13:03)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ