Rozvrh - KOS

Popis problému (otázka, symptom...)

Kdy je možné se nejdříve zapsat do letního semestru, aby si student mohl vytvářet v KOS-u vlastní rozvrh na letní semestr?

Řešení

Zápis si může student provést, jakmile si získá potřebný počet kreditů viz Vnitřní předpisy - Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT, článek 14. Zpravidla zápisy probíhají od počátku ledna a v polovině ledna je pro zapsané studenty otevřen přístup do tvorby vlastního rozvrhu v systému KOS. Veškeré potřebné termíny jsou obsaženy ve Vyhláškách pedagogického proděkana.

FAQ#193   Bakalářské studium     zápis,letní,semestr,termín,KOS,rozvrh,vytvořit   18.7.2023 (11:07)  Eva Rázková  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ