Zkoušky za zimní semest v letním semestru

Popis problému (otázka, symptom...)

Mohou se po zápisu do letního semestru ještě dále konat zkoušky za zimní semestr?

Zkoušky můžete konat do konce daného akademického roku, jen v létě bývá vypisováno méně termínů.

Řešení

Samozřejmě. Celé zkouškové období můžete využít ke konání zkoušek a nevyčerpané termíny lze přesunout i do zkouškového období letního semestru, protože ústavy běžně vypisují v tomto zkouškovém období termíny i pro předměty ze zimního semestru.

FAQ#194   Bakalářské studium     zápis,letní,semestr,zkouška,zimní,semestr   31.7.2023 (12:07)  Eva Rázková  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ