Zkoušky za zimní semest v letním semestru

Popis problému (otázka, symptom...)

Mohou se po zápisu do letního semestru ještě dále konat zkoušky za zimní semestr?

Řešení

Samozřejmě. Celé zkouškové období můžete využít ke konání zkoušek a nevyčerpané termíny lze přesunout i do zkouškového období letního semestru, protože ústavy běžně vypisují v tomto zkouškovém období termíny i pro předměty ze zimního semestru.

FAQ#194   Bakalářské studium     zápis,letní,semestr,zkouška,zimní,semestr   16.11.2018 (10:11)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ