Zkoušky za zimní semest v letním semestru

Tento článek neplatí od 19.10.2017.

Popis problému (otázka, symptom...)

Mohou se po zápisu do letního semestru ještě dále konat zkoušky za zimní semestr?

Řešení

Samozřejmě. Celé zkouškové období můžete využít ke konání zkoušek a nevyčerpané termíny lze přesunout i do zkouškového období letního semestru, protože ústavy běžně vypisují v tomto zkouškovém období termíny i pro předměty ze zimního semestru.

FAQ#194   Bakalářské studium     zápis,letní,semestr,zkouška,zimní,semestr   19.10.2016 (11:10)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ