Podmínky získání zápočtu

Popis problému (otázka, symptom...)

Za jakých podmínek a do kdy se mohou z jednotlivých předmětů získávat zápočty?

Řešení

Podmínky pro udělení zápočtu vyhlašuje každý ústav pro své předměty. V těchto podmínkách je také stanoven nejpozdější termín, do kterého je třeba zápočet získat. Pokud je předmět zakončen zápočtem a zkouškou, nelze bez získaného zápočtu zkoušku absolvovat. O udělení či neudělení zápočtu rozhoduje vyučující a v případě nejasností vedoucí příslušného ústavu.

FAQ#195   Bakalářské studium     podmínky,získat,zápočet,jednotlivý,předmět   18.7.2023 (11:07)  Eva Rázková  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ