Neúspěšný zápočet, zkouška

Popis problému (otázka, symptom...)

Jaký je postup, když student nezíská zápočet a nemůže jít na zkoušku nebo zkoušku v řádném ani v opravném termínu nesloží?

Řešení

V takovém případě může využít institutu „druhého zápisu“. Podle předpisů lze během studia každý nesplněný předmět ještě jednou zapsat. Každý předmět lze zapsat maximálně dvakrát a při nesplnění druhého zápisu je studium ukončeno „pro nesplnění studijních povinností“.

 

FAQ#196   Bakalářské studium     postup,nezískat,nedostat,zápočet,zkouška,opravný,termín,nesložit   18.7.2023 (11:07)  Eva Rázková  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ