Nastavení filtru dovolená pro zasílání odpovědi v době nepřítomnosti (Horde)

Popis problému (otázka, symptom...)

Nastavení filtru ''dovolená" pro zasílání automatické odpovědi v době nepřítomnosti.

Řešení

Po přihlášení do poštovního rozhraní HORDE (my.fs.cvut.cz)

1. V horním menu zvolíme "Pošta" a následně podmenu "Filtry"

2. V levém menu zvolíme "Dovolená"

3. Nastavíme položky
 - Začátek nepřítomnosti
 - Konec nepřítomnosti
 - Předmět zprávy v nepřítomnosti (text automatické emailové zprávy
 - Důvod (text automatické emailové zprávy) (je možné používat proměnné %STARTDATE% a %ENDDATE%, které budou v textu emailu automaticky nahrazeny hodnotami vyplněnými výše)

4. Přepneme se na "Rozšířená nastavení" a zkontrolujeme pole Moje poštovní adresa. Musí obsahovat správně vyplněnou adresu, případně na dalších řádcích i další adresy, které se doručují do schránky. Pokud email bude doručen na adresu, která není v seznamu nebude ani odesláno hlášení o dovolené! Musí tam být tedy minimálně oficiální adresa (většinou Jmeno.Prijmeni@fs.cvut.cz)

5. Pokud nechceme někomu zasílat tento automatický email vyplníme jeho emailovou adresu v tomto poli. Vždy jednu adresu na řádek. Typicky například adresy robotů zasílajících informace z bank, adresu helpdesku helpdesk@fs.cvut.cz apod.

6. Pro uložení a aktivaci filtru zvolíme "Uložit a povolit". Jako potvrzení by se mělo objevit zelené okénko Skript byl úspěšně aktivován. Pokud se objeví nějaká chybová hláška, zkontrolujte si typicky svoje filtrovací pravidla, asi tam někde budete mít chybu.


FAQ#20   EMAIL     horde dovolená filtry email   23.6.2023 (13:06)  Jiří Šolc  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ