Potvrzení o studiu

Tento článek neplatí od 08.9.2021.

Popis problému (otázka, symptom...)

Kde obdrží bývalí čeští i zahraniční studenti potvrzení o studiu a další doklady?

Řešení

Potvrzení po 10 letech od ukončení vydává rektorát. Kopii diplomu, vysvědčení a potvrzení o studiu obdržíte na základě žádosti, kterou zašlete na archiv Rektorátu ČVUT v Praze: Mádrová, Kamila, Mgr., Ph.D. - 22435-3551, Kamila.Madrova@cvut.cz. Potvrzení se vystavuje standardně v českém jazyze, na požádání a po dohodě však můžete toto získat za poplatek i v jazyce anglickém. 

FAQ#208   Studium     studovat,fakulta,potvrzení,studium,angličtina, kopie, diplom   08.9.2020 (16:09)  Renáta Zimová Bauerová  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ