Potvrzení o studiu

Popis problému (otázka, symptom...)

Kde obdrží bývalí čeští i zahraniční studenti potvrzení o studiu a další doklady?

Řešení

Potvrzení do 10 let od ukončení vydává Oddělení studijní Fakulty strojní, potvrzení po 10 letech od ukončení vydává rektorát. Kopii diplomu, vysvědčení a potvrzení o studiu obdržíte na základě žádosti, kterou zašlete na archiv Rektorátu ČVUT v Praze: Mgr. Magdalena Tayerlová - magdalena.tayerlova@cvut.cz . Potvrzení se vystavuje standardně v českém jazyze, na požádání a po dohodě však můžete toto získat za poplatek i v jazyce anglickém. 

FAQ#208   Studium     studovat,fakulta,potvrzení,studium,angličtina   16.11.2017 (13:11)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ