Potvrzení o studiu

Popis problému (otázka, symptom...)

Kde obdrží bývalí čeští i zahraniční studenti potvrzení o studiu a další doklady?

Řešení

Potvrzení do 10 let od ukončení vydává Archiv Fakulty strojní - Mgr. Lenka Ondruchová - Lenka.Ondruchova@fs.cvut.cz - 22435-2472, potvrzení po 10 letech od ukončení vydává rektorát. Kopii diplomu, vysvědčení a potvrzení o studiu obdržíte na základě žádosti, kterou zašlete na archiv Rektorátu ČVUT v Praze: Mádrová, Kamila, Mgr., Ph.D. - 22435-3551, Kamila.Madrova@cvut.cz. Potvrzení se vystavuje standardně v českém jazyze, na požádání a po dohodě však můžete toto získat za poplatek i v jazyce anglickém. 

FAQ#208   Studium     studovat,fakulta,potvrzení,studium,angličtina   13.3.2019 (12:03)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ