Systém zápisů předmětů

Popis problému (otázka, symptom...)

Jak se zapisují předměty, kolik jich má být atd.?

Řešení

Zápis povinných a povinně volitelných předmětů je u studentů 1. semestru proveden automaticky spolu se zápisem do studia, studenti sami si do systému zapisovat nemohou. Mají vše zapsané a u zápisu dostávají návod, jak se podívat do svého rozvrhu. Pokud student trvá na zapsání volitelného předmětu  nebo pokud chce zapsat nějaké předměty navíc, tedy volitelné předměty co nemá v elektronickém indexu (jazyk atp.) je nutné zajít za  studijní referentkou na Oddělení studijní, ta Vám předmět do systému zapíše . V ostatních semestrech si studenti zapisují předměty dle svého uvážení v souladu se Studijním plánem, který najdete v Bílé knize.Kontakty na studijní referentky pro jednotlivé ročníky jsou uvedeny zde.

Pro schválení zápisu do semestru je třeba mít zapsáno minimálně 15 kreditů v 1. a 2. semestru Bc. studia resp. 20 kreditů ve všech ostatních semestrech.

 

FAQ#209   Bakalářské studium     nastupující,prvák,první,ročník,zápis,předmět,počet,systém,nápověda   18.7.2023 (11:07)  Eva Rázková  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ