Systém zápisů předmětů

Popis problému (otázka, symptom...)

Jak se zapisují předměty, kolik jich má být atd.?

Řešení

Zápis povinných a povinně volitelných předmětů je u studentů 1. semestru proveden automaticky spolu se zápisem do studia, studenti sami si do systému zapisovat nemohou. Mají vše zapsané a u zápisu dostávají návod, jak se podívat do svého rozvrhu. Pokud student trvá na zapsání volitelného předmětu  nebo pokud chce zapsat nějaké předměty navíc, tedy volitelné předměty co nemá v indexu (jazyk atp.) je nutné zajít za  studijní referentkou na Oddělení studijní, ta Vám předmět do systému zapíše . V ostatních semestrech si studenti zapisují předměty dle svého uvážení v souladu se Studijním plánem, který najdete v Bílé knize.Kontakty na studijní referentky pro jednotlivé ročníky jsou uvedeny zde.

 

FAQ#209   Bakalářské studium     nastupující,prvák,první,ročník,zápis,předmět,počet,systém,nápověda   04.12.2017 (13:12)  Renáta Bauerová  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ