Nastavení mazání SPAM emailů (Horde - webmail)

Popis problému (otázka, symptom...)

Nastavení filtru ''spam" pro automatické mazání identifikovaných spamů.
 

Řešení

Po přihlášení do poštovního rozhraní HORDE (my.fs.cvut.cz)

1. V horním menu zvolíme "Pošta" a následně podmenu "Filtry"
2. V levém menu zvolíme "Spam"
3. Nastavíme citlivost identifikace spamů.
    - poštovní servery na základě různých kritérií bodují přicházející emaily a snaží se takto označit spam.
    - 1=velká citlivost ... 6=malá citlivost
   !!! POZOR !!! - pokud nastavíte velkou citlivost (nízkou hodnotu), pak je velice pravděpodobné že se Vám budou mazat i emaily, které nejsou spamem. Každý email i ten který není spam dostane vždy nějaké bodové ohodnocení.
4. Pro uložení a aktivaci filtru zvolíme "Uložit a povolit".


FAQ#21   EMAIL     horde,spam,filtry,email   23.6.2023 (13:06)  Jiří Šolc  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ