Volba správného zobrazení poštovního rozhraní (Horde - webmail)

Popis problému (otázka, symptom...)

Poštovní rozhraní Horde se nezobrazuje správně

Po přihlášení se nezobrazuje správně poštovní rozhraní Horde.
Zobrazují se chyby, nebo jen část ovládacích prvků a doručených emailů.
 

Řešení

Pro správné fungování poštovního rozhraní Horde na konkrétním zařízení (PC, notebook, telefon, tablet) je nuté zvolit odpovídající zobrazovací mód.

Volba se provádí v přihlašovacím dialogu do rozhraní Horde (sekce s názvem "Mód").

Optimální a přednastavená volba je "Automatický výběr", kdy o správném módu rozhodne
samo rozhraní Horde na základě použitého webového prohlížeče a operačního systému.

Volba automatického výběru Módu nemusí ve specifických případech zafungovat správně.
Nebo je uživatelem zvolen nesprávný Mód.
Pak se rozhraní Horde zobrazí částečně, či vůbec. A nejsou funkční ani ovládací prvky.

Pokud se Vám po přihlášení nezobrazuje rozhraní správně, odhlašte se od Horde.
A pokuste se opětovným přihlášením s jinou volbou Módu znovu přihlásit.
 

FAQ#358   EMAIL     horde,email,webmail,imp   23.6.2023 (13:06)  Jiří Šolc  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ