Volba správného zobrazení poštovního rozhraní (Horde - webmail)

Tento článek neplatí od 22.8.2020.

Popis problému (otázka, symptom...)

Poštovní rozhraní Horde se nezobrazuje správně

Po přihlášení se nezobrazuje správně poštovní rozhraní Horde.
Zobrazují se chyby, nebo jen část ovládacích prvků a doručených emailů.
 

Řešení

Pro správné fungování poštovního rozhraní Horde na konkrétním zařízení (PC, notebook, telefon, tablet) je nuté zvolit odpovídající zobrazovací mód.

Volba se provádí v přihlašovacím dialogu do rozhraní Horde (sekce s názvem "Mód").

Optimální a přednastavená volba je "Automatický výběr", kdy o správném módu rozhodne
samo rozhraní Horde na základě použitého webového prohlížeče a operačního systému.

Volba automatického výběru Módu nemusí ve specifických případech zafungovat správně.
Nebo je uživatelem zvolen nesprávný Mód.
Pak se rozhraní Horde zobrazí částečně, či vůbec. A nejsou funkční ani ovládací prvky.

Pokud se Vám po přihlášení nezobrazuje rozhraní správně, odhlašte se od Horde.
A pokuste se opětovným přihlášením s jinou volbou Módu znovu přihlásit.
 

FAQ#358   EMAIL     horde,email,webmail,imp   22.8.2019 (00:08)  Jiří Šolc  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ