SMTP limit pro uživatele / SMTP Limits for hosts

Popis problému (otázka, symptom...)

CZ: Nastavení SMTP limitů pro odesílatele (per IP)

EN: Setting of SMTP limits for hosts (per IP)

Řešení

CZ: V rámci odesílání pošty je podle odesílaného počítače limitován počet odeslaných emailů v časovém úseku. Pokud dojde k překročení těchto limitů je odesílání pošty zamezeno. Tento limit je z důvodu ochrany poštovních serverů před nechtěným spamováním (mapříklad pokud je odesílatelská stanice napadena). Pokud vám nastavený limit nestačí, kontaktujte nás prostředníctvím helpdesku a můžeme pro váš účet nastavit limit vyšší.

EN: We are limiting number of sending emails per host (IP) in time period due fight to spam. We can manage custom set limits for IPs, just contact us in this helpdesk system or by email helpdesk@fs.cvut.cz. Or just wait to resend emails.

FAQ#407   EMAIL     smtp   14.6.2019 (12:06)  Jiří Šolc  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ