SMTP limity na počet zpráv / SMTP limits on the number of messages

Popis problému (otázka, symptom...)

CZ: Nastavení SMTP limitů pro odesílatele

EN: Setting of SMTP limits for sernders

Řešení

CZ: V rámci odesílání pošty je omezený počet zpráv, které je možné zaslat na naše poštovní (SMTP) servery z jedné IP adresy nebo uživatelského účtu (týká se přihlášených uživatelů FS). Důvodem je zamezení útoku na naše servery, omezení počtu spamových zpráv zasílaných na naše servery a ochraně kompromitovaných účtů (pokud je váš uživatelský účet zneužit k šíření nevyžádaných zpráv). Pokud vám nastavený limit nestačí, kontaktujte nás prostředníctvím helpdesku (helpdesk@fs.cvut.cz). Počet zpráv je závislý na reputaci IP adresy a může být nižší při zasílání nevyžádané pošty.

EN: We are limitting number of messages sent to our mail (SMTP) servers from unique IP address . The reason is to prevent an attack to our servers and reduce spam messages. The number of messages depends on the reputation of the IP address and may be lowered due spam. Please contact us on helpdesk@fs.cvut.cz to resolve problems with your mail systems.

FAQ#407   EMAIL     smtp   30.6.2023 (11:06)  Jiří Šolc  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ