Realizace nového pokrytí WiFi signálem (nové AP)

Popis problému (otázka, symptom...)

Řešení

Nejdříve si prosím zkontrolujte, zda vaše zařízení má dostatečnou citlivost a zda je možné se připojit v místě s kvalitním pokrytím. Pokud se domníváte, že se nacházíte na místě, které není dostatečně pokryté signálem (ačkoli by být mělo), můžete dát podnět o rozšíření pokrytí viz zadáním do helpdesku.
Centrum počítačových služeb takřka každý rok síť rozšiřuje, pokud bude váš požadavek legitimní a místo bude v prostorách FS může být zařazeno do plánu na rozmístění nových bodů.

FAQ#41   Počítačová síť   18.10.2016 (15:10)  Jiří Šolc  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ