Nastavení sdílení kalendáře s uživateli

Popis problému (otázka, symptom...)

Jak nastavím sdílení kalendáře s ostatními uživateli?

Řešení

FAQ#417   EMAIL     horde,kronolith,kalendář,sdílení   24.6.2023 (13:06)  Jiří Šolc  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ