Nastavení sdílení kalendáře s uživateli

Popis problému (otázka, symptom...)

Jak nastavím sdílení kalendáře s ostatními uživateli?

Řešení

FAQ#417   EMAIL     horde,kronolith,kalendář,sdílení   19.1.2020 (23:01)  Jiří Šolc  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ