Připojení počítače do sítě

Tento článek neplatí od 04.7.2020.

Popis problému (otázka, symptom...)

Jak mám připojit (nové) PC do počítačové sítě?

Řešení

WIFI PŘIPOJENÍ K SÍTI

Pro Wifi připojení není nutná registrace, stačí si zjistit jak se připojit k Wifi na stránkách CPS (www.fs.cvut.cz/sit).

PŘIPOJENÍ POMOCÍ KABELU

Při připojení pomocí kabelu je nutná registrace počítače.
Registraci provádí správce subsítě útvaru. Pokud není definován správce subsítě, provádí se registrace pomocí helpdesku.
Při registraci potřebujete vědět adresu síťové karty, viz FAQ#364, dále lokalitu (Dejvice/KN), číslo místnosti a typ zařízení.
Seznam svých zaregistrovaných zařízení naleznete v DUPSu v záložce Karty.
Nezávisle na registraci je nutné zařízení zapojit do funkční síťové zásuvky, ověřte si, zda již není zásuvka aktivní, viz FAQ#2.

Více informací naleznete na stránkách CPS (www.fs.cvut.cz/sit).

FAQ#9   Počítačová síť     MAC,karta,registrace,adresa,připojení   04.7.2019 (11:07)  Jiří Šolc  
FAHE v2.1 (master/0c6875f4/2017-01-06/12:00) © 2015,2016 by JŠ